banner1 - Samco Thăng Long
banner4 - Samco Thăng Long
banner6 - Samco Thăng Long
banner5 - Samco Thăng Long

SAMCO THĂNG LONG – ĐẠI LÝ XE KHÁCH – BUS SAMCO

samco anlac - Samco Thăng Long
SAMCO THĂNG LONG là đại lý cấp 1 chính thức được ủy quyền phân phối các sản phẩm xe Samco tại Việt nam. Các sản phẩm xe khách từ 29 chỗ samco Allergo, xe 34 chỗ samco Felix, xe 47 chỗ, xe bầu hơi, xe giường nằm cũng như cá sản phẩm xe Bus diessel 40 chỗ, 51 chỗ, 76 chỗ hoặc xe Bus CNG xanh thân thiện môi trường.

TIN TỨC XE